Om varvet

Om varvet

Mekaniska Marin ligger beläget i Ingå med adress Fjärdvägen 6. Med vår skickliga och engagerade personal och medarbetare samt ett genuint båtintresse förvarar, servrar samt torr- och sjösätter vi båtar. Sedan starten 1946 har vi tagit hand om våra viktigaste kunder, båtarna, såväl stora som små. Idag förvaltar vi båtar I över 5.000m2 varma hallutrymmen samt vinterförvaring ute i samma skala.

Vår vision är att bygga Västra-Nylands främsta varv – ett ständigt expanderande och levande marint centra.

Varmt välkommen!

 


Historien om varvet

Mekaniska Marin startade sin verksamhet 1946 i Ingå som Ingå Mekaniska Verkstad. Det var på den tiden vi hade motorer I alla dess slag samt mera yrkesfiskare som var i behov av underhåll och reparationer, varvets då viktigaste kunder. Idag består verksamheten till största delen av service, reparation, underhåll och vinterförvaring av nöjestrafik samt den yrkestrafik som återstår i vår skärgård.

 


Personal – vår besättning

PATRIK STRÖMSHOLM
VD
050-3396151
patrik@mekaniska.fi

HENRIK STENMAN
Service chef
Service av inombordare
0400-473395
henrik@mekaniska.fi

TERO HALVE
Service av utombordare
044-9771854

REBECCA RÅBERG
Service av utombordare
044-4918535

ERIK ”IIKI” HILDÉEN

HARRI AALTO

ARI PULKKINEN

NICLAS KAUPPALA

 


Miljö

Med fokus på miljön

Miljön är viktig för oss, utan ett friskt hav har vi ingen hälsosam utveckling av sjöfarten vare sig för fritids- eller yrkesutövare. Mekaniska Marin ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har största miljöpåverkan, nämligen hantering av båtar på slip, reparationsarbeten, rengöring och service.  För övrig verksamhet strävar vi efter att välja så miljövänliga alternativ som möjligt så vi fortsatt kan njuta av en rik fauna i vår vackra skärgård.